Ministy of Foreign Affairs, Republic of Slovenia
room Prešernova cesta 25, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
arrow_back See all Activities

Psychosocial support for victims of conflict, and assistance with providing comprehensive rehabilitation in Gaza and the West bank

IATI Identifier:

Published on IATI
  • date_range Feb 01, 2019 - Dec 31, 2020
  • autorenew Implementation (Status)

ITF je pričel izvajati program psihosocialne pomoči otrokom žrtvam konflikta in podpore njihovim staršem in program usposabljanja strokovnjakov s področja celostne rehabilitacije in fizioterapije v Gazi v letu 2014 in ga izvaja še danes. Dolgotrajna konfliktna situacija področja Palestine in še zlasti oboroženi konflikti zadnjega časa prizadevajo duševno zdravje otrok. Obenem se v takšnih okoliščinah zmanjša podporna in zaščitna vloga staršev in družine, ker so le ti prav tako prizadeti s travmatskimi doživetji in izgubami. Številni otroci potrebujejo psihosocialno pomoč. Enega od razpoložljiv in dostopnih virov pomoči za vse otroke lahko zagotavljata šola in vrtec. Da bi šola in vrtec v večji meri udejanila svoje varovalne vplive, je potrebno dopolnilno usposabljanje, spodbuda in motivacija šolskih in predšolskih delavcev (učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev..) na psihosocialnem področju za pomoč otrokom, sodelovanje in podporo staršem. Usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev je dolgotrajen proces, saj ko eden od učiteljev ali vzgojiteljev v šolah ali vrtcih vključenih v projekt zazna otroka s težavami ali z motnjami se obrne na trenerja, ki je bil na seminarju in skupaj predelata primer otroka in mu nato ustrezno pomagata. Glede na dejstvo, da je situacija v Gazi in na splošno v Palestini še vedno nespremenjena oz. je občasno še slabša ter povzroča travme predlagamo nadaljevanje programa psihosocialne pomoči v Gazi tudi v letu 2019 in 2020. Doslej izvedeni program je bil izjemno dobro sprejet na šolah in vrtcih. Eden pomembnih segmentov pomoči je tudi ustrezna pomoč žrtvam konfliktov na domu. Program pomoči s področja celostne rehabilitacije zajema tudi usposabljanje strokovnjakov s področja rehabilitacije preko spleta. Poudarek je na izobraževanju s področja CBR (Community-based rehabilitation). Tudi v letu 2019 in 2020 se bodo izvedla usposabljanja preko spleta (za fizioterapevte in delavce iz različnih organizacijij, ki izvajajo pomoč na domu) in pomoč na domu.

more_horiz
Sectors:
  • Medical education/training

Participating Organisations

ITF Enhancing Human Security National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider
Receiver
Type Date
Not Available Provider N/A Receiver N/A
date_range
Not Available Provider N/A Receiver N/A
date_range
Not Available Provider N/A Receiver N/A
date_range

Budget

164,640 USD
  • 75,000 EUR (Valued at Mar 19, 2019)
    date_range Feb 01, 2019 - Dec 31, 2019
  • 70,000 EUR (Valued at Mar 19, 2019)
    date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
access_time Updated on Jul 02, 2020 08:16:01