War Child Holland
room Helmholtzstraat 61-G1098 LE Amsterdam
arrow_back See all Activities

2017 PJ3531 TeamUp op School Phase I

IATI Identifier: NL-KVK-41215393-PJ3531

Published on IATI
 • date_range Apr 15, 2017 - Aug 15, 2018
 • autorenew Implementation (Status)

De focus van TeamUp is om op een non-verbale wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken. De keuze voor non-verbaal werken is niet alleen omdat een groot deel van de kinderen de Nederlandse taal niet of te weinig spreekt maar ook omdat veel kinderen vaak niet willen of kunnen praten over bepaalde sociaal-emotionele thema’s en ervaringen. Kinderen kunnen zich uiten door gedragingen en bewegingen en laten zichzelf zien in het spel. Met TeamUp leren ze zonder woorden om te gaan met emoties en met elkaar. Wanneer nieuwkomers en Nederlandse leerlingen samen deelnemen aan TeamUp versterkt dit hun onderlinge verstandhouding en begrip. Dit komt integratie ten goede. Nederland verwelkomde in 2015 en 2016 duizenden vluchtelingen, waarop War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in ‘TeamUp’ om samen vluchtelingenkinderen in Nederland bij te staan. Uit internationale ervaring weten we dat gestructureerde, recreatieve activiteiten bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van kwetsbare kinderen. Door structuur en veiligheid wordt de kans dat kinderen op lange termijn psychosociale problemen ontwikkelen verkleind. Vervolgens heeft TeamUp een methodiek ontwikkeld waarbij gestructureerde recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten aangeboden worden aan kinderen tussen de 6 en 18 jaar in de Nederlandse opvangcentra. Vragen vanuit het onderwijs: Sinds de start van TeamUp krijgen we veel vragen uit het onderwijs. Leerkrachten willen weten hoe om te gaan met vluchtelingenkinderen in de klas. Ze geven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergronden van deze kinderen en zich onzeker te voelen in de omgang en het gedrag van deze kinderen. Daarnaast geven zij aan niet te weten hoe ze kinderen kunnen identificeren die extra hulp nodig hebben. Tegemoetkomend aan de vraag uit het onderwijs is TeamUp met de CED-Groep Rotterdam het project ‘TeamUp op School’ gestart. Doelstelling: Het doel is om in samenwerking met leerkrachten van 4 tot 6 pilotscholen de TeamUp methodiek door te vertalen naar gebruik in het primair onderwijs in Nederland. De leerkrachten en schooldirecties zijn afkomstig van diverse scholen met zowel nieuwkomers leerlingen, leerlingen met een verblijfsstatus en kinderen die in Nederland zijn geboren. Deze mix van leerlingen zal ook de uiteindelijke doelgroep zijn van de TeamUp activiteiten in het onderwijs. Stap 1: Allereerst onderzoeken we middels interviews en gesprekken met alle betrokkenen welke wetenschappelijke- en praktijkkennis op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen beschikbaar is en aan welke eisen de doorvertaling van de TeamUp methodiek moet voldoen. De methodiek en de bestaande trainingen voor leerkrachten worden aangepast. Zij worden geschoold in de nieuwe werkwijze, evalueren deze en denken mee over hoe deze verder verbeterd kan worden. Wanneer de TeamUp methodiek voor school is voltooid, zal er een plan voor verspreiding worden opgesteld. ‘TeamUp op School’ sluit aan bij verschillende actuele onderwijsontwikkelingen zoals het kader ‘Gezonde School 2017-2020’, ‘Onderwijs 2032’ en curriculumvernieuwing met meer aandacht voor persoonsvorming, creativiteit en ‘ervaren, beleven, doen’ en de Wet Sociale veiligheid op school. Hierin is aandacht voor beleving en aantasting van sociale veiligheid en welbevinden op leerlingenniveau.

more_horiz
Sectors:
 • Relief co-ordination and support services

 • Recreation and sport

 • Teacher training

Participating Organisations

Stimuleringsfonds Vluchtelingen & Educatie National NGO Funding
ASML Foundation Foundation Funding
Sophie Rosenthal Vereeniging Foundation Funding
United Nations Children's Fund (UNICEF) Multilateral Funding
Save the Children International International NGO Funding
War Child Holland International NGO Accountable
War Child Holland International NGO Implementing
CED Groep Private Sector Implementing
Save the Children Netherlands International NGO Implementing
United Nations Children's Fund (UNICEF) Multilateral Implementing

Transaction

Transaction Value Provider
Receiver
Type Date

Budget

103,446 USD
 • 46,424 EUR (Valued at Sep 30, 2017)
  date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
 • 40,485 EUR (Valued at Dec 31, 2017)
  date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
access_time Updated on Nov 25, 2019 09:08:01
View XML file here