PROG 2017-2021_outcome2_Lay people, Red Cross staff & volunteers have adequate, up-to-date and evidence based knowledge, skills & attitudes to provide first aid to those in need by 2021, as such enhancing community level resilience and emergency care capacity.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_15_TZ_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Eerste hulp Door TRCS personeelsleden, TRCS vrijwilligers en leken op te leiden in eerste hulp wordt de bevolking van Tanzania zelfredzaam gemaakt. Bovendien is er een duurzaam multiplicator effect door het opleiden van de ‘master trainers ’ (451 directe begunstigden en 4.850 indirecte begunstigden). De aanwezigheid van lokale‘First Responders’ is van groot belang in een land dat kampt met een systemisch gebrek aan basisgezondheidsinfrastructuur. Deze interventie richt zich in de eerste plaats op de TRCS hoofdzetel in Dar Es Salaam, die in staat zal worden gesteld om een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de eerstehulpopleidingen met een focus op de 4 uit 7 pilootregio’s Dodoma, Mbeya, Kilimanjaro, Arusha, Morogoro, Kagera en Dar Es Salaam. De geüpdatete baseline zal de keuze bepalen. De trainingscapaciteit van TRCS zal worden versterkt met 30 eerstehulptrainers en 5 master trainers. Dankzij de synergie met VIA Don Bosco plannen we ook hun doelgroepen te kunnen bereiken met een eerstehulpopleiding. Naast het opleiden in eerste hulp, wil RKV de zelfredzaamheid van TRCS versterken door hen in staat te stellen finan-cieel autonoom te investeren in eerstehulpactiviteiten. Door TRCS meer zelfredzaam te maken, garanderen we een grotere duurzaamheid van eerstehulpactiviteiten. RKV wil dit doen door TRCS te ondersteunen in het uitbouwen van bedrijfseerstehulp. Dit doen we in de eerste plaats via kennisoverdracht (workshops rond marketing en het opzetten van een kostenmodel). De uitbouw van bedrijfseerstehulp ligt in lijn met de ‘Waardig Werk’ prioriteiten van Tanzania rond veiligheid en preventie op de werkvloer. Naast zelfredzaamheid is impact een belangrijke focus van het RKV programma in Tanzania. Een studie van de We-reldbank toont aan dat het investeren in de opleiding van eerstehulpvrijwilligers één van de meest kosteneffectieve interventies is met een kost van slechts 8 US$ per DALY averted . Bovendien investeert RKV via het CEBaP continu in onderzoek naar interventiestrategieën met de meeste impact. Zo onderzoeken we het effect van simulaties in eerste-hulpopleidingen of welke eerstehulpkennis op welke leeftijd kan onthouden worden. De resultaten van deze onder-zoeken zijn geïntegreerd in RKV’s eerstehulpondersteuning aan TRCS. Daarnaast heeft het CEBaP evidence-based eerstehulprichtlijnen uitgewerkt die volledig aangepast zijn aan de Afrikaanse context (‘AFAM’, African First Aid Mate-rials’). Het eerstehulpopleidingsmateriaal van TRCS zal op basis hiervan herzien worden zodat steeds de meest doel-treffende praktijken in eerste hulp worden aangeleerd. RKV wil de impact van het programma in Tanzania ook vergroten door gebruik te maken van haar jarenlange opera-tionele expertise rond eerstehulpopleidingen. Binnen RKV bestaat de dienst ‘Eerste Hulp’ die 500 trainers in dienst heeft om nationaal eerstehulpopleidingen te geven. Deze trainers worden voor specifieke expertisegebieden ingezet in ons programma. Gedurende alle fases van de interventie, wordt een gender-sensitieve benadering gehanteerd: binnen TRCS wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van vrouwen en mannen binnen de eerstehulplessen én de beheers- en bestuursorganen van de organisatie. Aan de hand van gender-gedisaggregeerde indicatoren zullen verwezenlijkingen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen inspanningen worden gedaan om de impact van onze interventie op het milieu te beperken, door onder andere de aankoop van lokale materialen en een correcte afvalverwerking.

more_horiz
Sectors:
 • Basic health care error
  Sector code:
  12220 - Basic health care
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Tanzania Red Cross Society Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
30,000 EUR (Valued at Apr 29, 2019) circle Provider N/A circle Receiver N/A Commitment date_rangeApr 29, 2019
221,463 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
122,197 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
136,250 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
74,242 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Tanzania Red Cross Society Disbursement date_rangeDec 31, 2017
415,718 EUR (Valued at May 09, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Tanzania Red Cross Society Commitment date_rangeMay 09, 2017

Budget

864,558 USD
174,991 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
261,241 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
150,910 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
128,847 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
104,567 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:24:57
View XML file here