PROG 2017-2021_outcome2_Lay people, Red Cross staff & volunteers have adequate, up-to-date and evidence based knowledge, skills & attitudes to provide first aid to those in need by 2021, thus enhancing community level resilience and emergency care capacity.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_13_RW_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Eerste hulp door RRCS personeelsleden, RRCS vrijwilligers en leken op te leiden in eerste hulp wordt de bevolking van Rwanda zelfredzaam gemaakt. Bovendien is er een duurzaam multiplicator effect door het opleiden van de ‘master trainers’ (461 directe begunstigden en 10.405 indirecte begunstigden). De aanwezigheid van dergelijke ‘First Responders’ is van groot belang in een land dat kampt met een ongelijke toegang tot basisgezondheidsinfrastructuur. Deze interventie richt zich in de eerste plaats op de RRCS hoofdzetel in Kigali, die in staat zal worden gesteld om een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de eerstehulpopleidingen die plaats vinden verspreid over het hele land. De trainingscapaciteit van RRCS zal worden versterkt met 10 nieuwe en 60 bijgeschoolde eerstehulptrainers en 11 master trainers. Ook zullen er 24 trainers een opleiding krijgen in EH-simulatie, zodat de deelnemers tijdens de trainingen letsels en ziektes waarheidsgetrouw leren behandelen. Naast het opleiden in eerste hulp, wil RKV de zelfredzaamheid van RRCS versterken door hen in staat te stellen financieel autonoom te investeren in eerstehulpactiviteiten. Hierdoor garanderen we een grotere duurzaamheid van de activiteiten. RKV wil dit doen door RRCS te ondersteunen in het uitbouwen van bedrijfseerstehulp. Dit doen we in de eerste plaats via kennisoverdracht (workshops rond marketing en het opzetten van een kostenmodel). De uitbouw van bedrijfseerstehulp ligt in lijn met de ‘Waardig Werk’ prioriteiten van Rwanda rond veiligheid en preventie op de werkvloer. Naast zelfredzaamheid is impact een belangrijke focus van het RKV programma in Rwanda. Een studie van de Wereldbank toont aan dat het investeren in de opleiding van eerstehulpvrijwilligers één van de meest kosteneffectieve interventies is met een kost van slechts 8 US$ per DALY averted . Bovendien investeert RKV via het CEBaP continu in onderzoek naar interventiestrategieën met de meeste impact. Zo onderzoeken we onder andere het effect van simulaties in eerstehulpopleidingen. De resultaten van deze onderzoeken zijn geïntegreerd in RKV’s eerstehulpondersteuning aan RRCS. Daarnaast heeft het CEBaP evidence-based eerstehulprichtlijnen uitgewerkt die volledig aangepast zijn aan de Afrikaanse context (“AFAM-African First Aid Materials”). Het eerstehulpopleidingsmateriaal van RRCS zal op basis hiervan herzien worden zodat steeds de meest doeltreffende eerstehulppraktijken worden aangeleerd. Gedurende alle fases van de interventie, wordt een gender-sensitieve benadering gehanteerd: binnen RRCS wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van vrouwen en mannen binnen de eerstehulplessen én de beheers- en bestuursorganen van de organisatie. Aan de hand van gender-gedisaggregeerde indicatoren zullen verwezenlijkingen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen inspanningen worden gedaan om de impact van onze interventie op het milieu te beperken, door onder andere de aankoop van lokale materialen en een correcte afvalverwerking.

more_horiz
Sectors:
 • Basic health care error
  Sector code:
  12220 - Basic health care
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Rwanda Red Cross Society Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
27,000 EUR (Valued at Apr 29, 2019) circle Provider N/A circle Receiver N/A Commitment date_rangeApr 29, 2019
161,958 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
99,344 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
103,530 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
46,585 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Rwanda Red Cross Society Disbursement date_rangeDec 31, 2017
358,481 EUR (Valued at Jul 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Rwanda Red Cross Society Commitment date_rangeJul 31, 2017

Budget

730,513 USD
79,592 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
209,252 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
188,277 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
124,054 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
92,157 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:25:28
View XML file here