PROG 2017-2021_outcome1_Sustained use of sufficient safe water & sanitation facilities, as well as sustained safe hygiene attitudes & practices by the target population by 2021.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_12_RW_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Ondanks grote stappen voorwaarts, blijft de het WASH aanbod in Rwanda momenteel ontoereikend om de noden van de meest kwetsbaren te beantwoorden, vooral in afgelegen gebieden. De duurzaamheid van de beschikbare infrastructuren is vaak ook te laag, mede door een gebrek in human resources op het gebied van planning, management en onderhoud. Vrouwen, die vaak verantwoordelijk zijn voor taken rond water in het huishouden, worden bijzonder hard getroffen. Het programma van RKV beoogt daarom om 3.320 begunstigden binnen de districten Karongi en Rutsiro te voorzien van voldoende en veilige water- en sanitatie voorzieningen. Dit doen we door het rehabiliteren van bestaande gravity-flow schema’s waarop 10 waterpunten worden geïnstalleerd. Daarnaast worden 4 scholen uitgerust met gender-sensitieve ecosan-toiletten die tegemoet komen aan de noden van meisjes rond privacy en hygiëne, vooral tijdens hun maandelijkse menstruatieperiode. Hoewel adequate en toegankelijke infrastructuur essentieel is, is de impact beperkt wanneer toegang niet gekoppeld is aan gedragsverandering. Naast het oprichten van 10 Water Point Management Committees die instaan voor een correct gebruik en onderhoud van het waterpunt, zullen elementen uit de Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST) aanpak worden aangewend om het bewustzijn van de lokale bevolking rond toiletgebruik te verhogen. 300 van de meest kwetsbare gezinnen zullen via de distributie van sanplats worden aangezet om een eenvoudige latrine te bouwen, waarna ze op hun beurt andere gezinnen ervan overtuigen hetzelfde te doen. Rode Kruis-Vlaanderen heeft via haar “Center for Evidence-Based Practice” (CEBaP) de nodige expertise in huis rond methodes die leiden tot effectieve gedragsverandering. RRCS-vrijwilligers zullen dan ook worden opgeleid in deze sensibilisatiemethodes alvorens te worden ingezet in de betrokken districten om via een cascade-effect een totaal van 5.838 begunstigden te bereiken. Binnen de scholen zal gewerkt worden met Children’s Hygiene and Sanitation Training (CHAST). RRCS kan rekenen op een jarenlange ervaring in het werken met deze methodologie. De expertise die hierrond werd opgebouwd zal gedeeld worden met VVOB, die binnen hun interventiedomein de participatie van meisjes in de laatste jaren van het lager onderwijs wil verhogen. Het economisch rendement van een WASH-interventie is groot: de Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat er voor elke US$ geïnvesteerd in WASH, een economisch rendement van 4 US$ wordt gegenereerd . Daarnaast verklaart ook de Wereldbank dat hygiënepromotie een van de meest kosteneffectieve ontwikkelingsinterventies is, en zelfs leidt tot een negatieve kost per DALY averted : de kosten voor het bevorderen van hygiëne liggen lager dan de kosten voor de behandeling van water-gerelateerde ziektes zoals diarree.

more_horiz
Sectors:
 • Basic drinking water supply and basic sanitation error
  Sector code:
  14030 - Basic drinking water supply and basic sanitation
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Rwanda Red Cross Society Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
60,000 EUR (Valued at Apr 29, 2019) circle Provider N/A circle Receiver N/A Commitment date_rangeApr 29, 2019
178,969 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
239,649 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
100,961 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
53,766 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Rwanda Red Cross Society Disbursement date_rangeDec 31, 2017
403,143 EUR (Valued at Jul 31, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Rwanda Red Cross Society Commitment date_rangeJul 31, 2017

Budget

825,602 USD
86,419 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
369,581 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
130,173 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
109,041 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
88,367 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:24:40
View XML file here