PROG 2017-2021_outcome1_Sustained use of sufficient safe water & sanitation facilities, as well as sustained safe hygiene attitudes & practices by the target population by 2021.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_08_MZ_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Het gebrek aan water- en sanitatie infrastructuur in Mozambique kost tot 4 miljard Metical per jaar, voornamelijk door voortijdige sterfte, medische kosten en het verlies aan productiviteit. Vrouwen, die taken rond water in het huishouden opnemen, worden bijzonder hard getroffen. Het programma van RKV beoogt daarom om 4.000 gezinnen in de districten Inhassoro en Vilancos, binnen de Inhambane provincie, te voorzien van voldoende en veilige water- en sanitatievoorzieningen. Dit doen we door het bouwen/rehabiliteren van 14 waterpunten binnen de interventiezone, waarmee 7.000 directe begunstigden worden bereikt. Voor dezelfde doelgroep wordt ook andere WASH infrastructuur (zoals toiletten) voorzien, maar begunstigden worden niet dubbel geteld. Deze infrastructuur beantwoordt aan de nationale normen en wordt op duurzame manier geïnstalleerd, waarbij er met lokale materialen wordt gewerkt en lokale Water User Committees instaan voor een correct gebruik en onderhoud. Hoewel adequate en toegankelijke infrastructuur essentieel is, is de impact beperkt wanneer toegang niet gekoppeld wordt aan gedragsverandering rond een correcte hygiëne. Naast het oprichten van Water User Committees, zullen elementen uit Community-Led Total Sanitation worden aangewend om het bewustzijn van de lokale bevolking rond toiletgebruik te verhogen. 1.000 van de meest kwetsbare gezinnen zullen via subsidies worden aangezet om een eenvoudige latrine te bouwen, waarna ze op hun beurt zelf 1.000 andere gezinnen ervan overtuigen hetzelfde te doen. Rode Kruis-Vlaanderen heeft via haar “Center for Evidence-Based Practice” (CEBaP) de nodige expertise in huis rond methodes die leiden tot effectieve gedragsverandering. 150 CVMO-vrijwilligers zullen dan ook worden opgeleid in deze sensibilisatiemethodes alvorens te worden ingezet in de betrokken districten. Dit programma voorziet ook in de duurzame capaciteitsopbouw van CVMO’s capaciteit in WASH. Het economisch rendement van een WASH-interventie is groot: de Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat er voor elke US $ geïnvesteerd in WASH, een economisch rendement van 4 US $ wordt gegenereerd . Daarnaast verklaarde ook de Wereldbank dat hygiënepromotie een van de meest kosteneffectieve gezondheidsinterventies is in ontwikkelingslanden, en zelfs leidt tot een negatieve kost per DALY : de kosten voor het bevorderen van hygiëne liggen lager dan de kosten voor de behandeling van water-gerelateerde ziektes zoals diarree.

more_horiz
Sectors:
 • Basic drinking water supply and basic sanitation error
  Sector code:
  14030 - Basic drinking water supply and basic sanitation
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Cruz Vermelha de Moçambique Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
167,487 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
149,231 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
Not Available circle Rode Kruis Vlaanderen circle Cruz Vermelha de Moçambique Disbursement date_rangeDec 31, 2017
11,751 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
595,452 EUR (Valued at Jan 01, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Mozambique Red Cross Society Commitment date_rangeDec 07, 2017

Budget

1,121,511 USD
166,841 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
339,280 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
220,541 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
200,047 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
137,722 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:27:48
View XML file here