PROG 2017-2021_outcome1_Les profanes, le personnel et les volontaires Croix-Rouge possedent les attitudes, capacités et connaissannces adéquates, a jour- et evidence-based pour donner les premiers secours a ceux qui en ont besoin, et ce, d'ici 2021. De telle facon, ils augmentent le niveau de résilience de la communauté et la capacité de soins d'urgences.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_05_MG_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

‘Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) helpt helpen’ is de slogan die het 17-21 programma in Madagaskar samenvat. Enerzijds verwijst dit naar de focus op zelfredzaamheid, anderzijds naar de focus op impact. Mensen zelfredzaam maken is de manier bij uitstek om een duurzame impact te hebben. Zowel RKV’s interventiestrategie als de keuze van activiteiten in Madagaskar zijn gebaseerd op het idee van zelfredzaamheid. RKV’s interventiestrategie heeft als kernprincipe dat de implementatie van het programma geleid en gedragen wordt door de lokale Rode Kruis vereniging en haar vrijwilligers. RKV neemt een ondersteunende rol op zich maar zal zelf geen directe implementatie doen. Het 17-21 programma, met een totaalbudget van 737.471 EUR, wordt dan ook getrokken door het Croix-Rouge Malagasy (CRM). Het programma is op vraag van en in nauwe samenwerking met CRM opgesteld. CRM is ook de grootste nationale humanitaire organisatie van Madagaskar en is actief in het volledige land. In onze activiteiten, kiezen we voor eerstehulponderricht. Door CRM personeelsleden, CRM vrijwilligers en leken op te leiden in eerste hulp wordt de bevolking van Madagaskar zelfredzaam gemaakt. Bovendien is er een duurzaam multiplicator effect door het opleiden van de ‘master trainers1’ (1.529 directe begunstigden en 60.976 indirecte begunstigden). De aanwezigheid van lokale ‘First Responders’ is van groot belang in een land dat kampt met een systemisch gebrek aan nodige gezondheidsinfrastructuur, zeker in tijden waarbij de kans op politiek geweld een reële dreiging is. De slechte staat van de wegen en het gebrek aan tijdige hulp na een ongeval, verhogen daarnaast de menselijke tol van verkeersongevallen. Het programma richt zich in de eerste plaats op de CRM hoofdzetel in Antananarivo, die in staat zal worden gesteld om een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de eerstehulpopleidingen verspreid over het volledige land. Daarnaast worden 5 regio’s in het bijzonder ondersteund, gezien hun strategische locatie vlakbij de grote invalswegen en belangrijke steden die kwetsbaar zijn voor politieke onrusten. De trainingscapaciteit van CRM zal worden versterkt met 45 eerstehulptrainers en 5 master trainers. Naast het opleiden in eerste hulp, wil RKV de zelfredzaamheid van CRM versterken door hen in staat te stellen financieel autonoom te investeren in eerstehulpactiviteiten. Door CRM meer zelfredzaam te maken, garanderen we een grotere duurzaamheid van eerstehulpactiviteiten. RKV wil dit doen door CRM te ondersteunen in het uitbouwen van bedrijfseerstehulp. Dit doen we zowel via kennisoverdracht (workshops rond marketing en het opzetten van een kostenmodel) als via een ondersteuning van hun humanitaire diplomatie die bijvoorbeeld eerstehulplessen of hulpposten verplicht moet maken. De uitbouw van bedrijfseerstehulp ligt in lijn met de ‘Waardig Werk’ agenda van Madagaskar rond veiligheid en preventie op de werkvloer. Naast zelfredzaamheid is impact een belangrijke focus van het RKV programma in Madagaskar. Een studie van de Wereldbank toont aan dat het investeren in de opleiding van eerstehulpvrijwilligers één van de meest kosteneffectieve interventies is met een kost van slechts 8 US$ per Disability Adjusted Life Year Averted (DALY)2. Bovendien investeert RKV via haar ‘Center for Evidence-Based Practice’ continu in onderzoek naar interventiestrategieën met de meeste impact. Zo onderzoeken we het effect van simulaties in eerstehulpopleidingen of welke eerstehulpkennis op welke leeftijd kan onthouden worden. De resultaten van deze onderzoeken zijn geïntegreerd in RKV’s eerstehulpondersteuning aan CRM. Daarnaast heeft het ‘Center for Evidence-Based Practice’ evidence-based eerstehulprichtlijnen uitgewerkt die volledig aangepast zijn aan de Afrikaanse context (‘AFAM’, African First Aid Materials’). Het eerstehulpopleidingsmateriaal van CRM zal op basis hiervan herzien worden zodat steeds de meest doelgerichte eerstehulppraktijken worden aangeleerd. RKV wil de impact van het programma in Madagaskar ook vergroten door gebruik te maken van haar jarenlange operationele expertise rond eerstehulpopleidingen en werken met jeugd. Binnen RKV bestaat de dienst ‘Eerste Hulp’ die 500 trainers in dienst heeft om nationaal eerstehulpopleidingen te geven. Deze trainers worden voor specifieke expertisegebieden ingezet in ons programma. Daarnaast bestaat binnen RKV de dienst ‘Jeugd Rode Kruis’ die jarenlange ervaring heeft in het aanleren van eerste hulp aan jeugd. Gezien de jonge bevolking van Madagaskar, zal specifieke aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van aangepast eerstehulpmateriaal voor de jeugd en zullen 200 leerlingen een eerstehulpopleiding krijgen. De synergie met Via Don Bosco, die beschikken over een netwerk van 7 Centres de Formation Professionelle verspreid over Madagaskar, zal de impact van ons programma nog versterken. Dit programma houdt rekening met de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking rond digitale innovatie, mensenrechten en waardig werk. Gedurende alle fases van het programma, wordt een gender-sensitieve benadering gehanteerd: binnen CRM zal worden gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van vrouwen en mannen binnen de eerstehulplessen én de beheers- en bestuursorganen van de organisatie. Aan de hand van gender-gedesaggregeerde indicatoren zullen verwezenlijkingen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen inspanningen worden gedaan om de impact van onze interventie op het milieu te beperken, door onder andere de aankoop van lokale materialen en een correcte afvalverwerking. RKV gelooft ten stelligste dat het 17-21 programma in Madagaskar rond eerstehulponderricht door zijn focus op zelfredzaamheid en duurzame impact sterk bijdraagt tot een verhoogde toegang tot eerstelijns gezondheidszorg. Op die manier komt het programma tegemoet aan de Gemeenschappelijke Strategische Doelstellingen 33 en 44 van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Madagaskar en aan de Sustainable Development Goals 1, 3, 5 & 8.

more_horiz
Sectors:
 • Basic health care error
  Sector code:
  12220 - Basic health care
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Croix-Rouge Malagasy Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
Not Available circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
Not Available circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018

Budget

8,094 USD
7,682 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
0 date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
0 date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
0 date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
0 date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:26:31
View XML file here