PROG 2017-2021_outcome2_Les profanes, le personnel et les volontaires Croix-Rouge possedent les attitudes, capacités et connaissances adéquates, a jour et evidence-based pour donner les premiers secours a ceux qui en ont besoin, et ce, d'ici 2021. De telle facon, ils augmentent le niveau de résilience de la communauté et la capacité de soins d'urgence.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_04_BI_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Door CRB personeelsleden, CRB vrijwilligers en leken op te leiden in eerste hulp wordt de bevolking van Burundi zelfredzaam gemaakt. Bovendien is er een duurzaam multiplicator effect door het opleiden van de ‘master trainers ’ (11.787 directe begunstigden en 66.135 indirecte begunstigden). De aanwezigheid van dergelijke ‘First Responders’ is van groot belang in een land dat kampt met een systemisch gebrek aan basisgezondheidsinfrastructuur, zeker in tijden waarin de kans op politiek geweld een reële dreiging is. De slechte staat van de wegen en het gebrek aan tijdige hulp na een ongeval, verhogen daarnaast de menselijke tol van verkeersongevallen. Deze interventie richt zich in de eerste plaats op de CRB hoofdzetel in Bujumbura, die in staat zal worden gesteld om een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de ongevallen die plaats vinden verspreid over het hele land. De trainingscapaciteit van CRB zal worden versterkt met 91 eerstehulptrainers waaronder 6 master trainers. Ook wordt een opleiding eerste hulp en verkeersveiligheid ontwikkeld. Naast het opleiden in eerste hulp, wil RKV de zelfredzaamheid van CRB versterken door hen in staat te stellen financieel autonoom te investeren in eerstehulpactiviteiten. Hierdoor garanderen we een grotere duurzaamheid van de activiteiten. RKV wil dit doen door CRB te ondersteunen in het uitbouwen van bedrijfseerstehulp. Dit doen we in de eerste plaats via kennisoverdracht (workshops rond marketing en het opzetten van een kostenmodel). De uitbouw van bedrijfseerstehulp ligt in lijn met de ‘Waardig Werk’ prioriteiten van Burundi rond veiligheid en preventie op de werkvloer. Naast zelfredzaamheid is impact een belangrijke focus van het RKV programma in Burundi. Een studie van de Wereldbank toont aan dat het investeren in de opleiding van eerstehulp vrijwilligers één van de meest kosteneffectieve interventies is met een kost van slechts 8 US$ per vermeden DALY . Bovendien investeert RKV via het CEBaP continu in onderzoek naar interventiestrategieën met de meeste impact. Zo onderzoeken we onder andere het effect van simulaties in eerstehulpopleidingen of welke eerstehulpkennis op welke leeftijd kan onthouden worden. De resultaten van deze onderzoeken zijn geïntegreerd in RKV’seerstehulp-ondersteuning aan CRB. Daarnaast heeft het CEBaP evidence-based eerstehulprichtlijnen uitgewerkt die volledig aangepast zijn aan de Afrikaanse context. Het eerstehulpopleidingsmateriaal van CRB zal op basis hiervan herzien worden zodat steeds de meest doeltreffende eerstehulppraktijken worden aangeleerd. Gedurende alle fases van de interventie, wordt een gender-sensitieve benadering gehanteerd: in de eerstehulptrainingen wordt aandacht geschonken aan situaties die specifiek van toepassing zijn op vrouwen, zoals bevallingen zonder medische assistentie. Aan de hand van gender-gedesaggregeerde indicatoren zullen verwezenlijkingen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen inspanningen worden gedaan om de impact van onze interventie op het milieu te beperken, door onder andere de aankoop van lokale materialen. Door beide interventies heen wordt een synergie aangegaan met het Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone (CRB-Cf). RKV zal ook in de interventiegebieden van CRB-CF CRB-vrijwilligers opleiden in eerstehulp, terwijl CRB-Cf de vrijwilligers in Ngozi dan weer de aanpak rond ‘income generating activities’ zal bijbrengen. RKV gelooft ten stelligste dat het 17-21 programma in Burundi rond WASH enerzijds en eerstehulponderricht anderzijds door zijn focus op zelfredzaamheid en duurzame impact sterk bijdraagt tot een verhoogde toegang tot eerstelijns gezondheidszorg en WASH voorzieningen. Op die manier komt het programma tegemoet aan de Gemeenschappelijke Strategische Doel-stelling 4 en 6 van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Burundi en aan de Sustainable Development Goals 1, 3, 5, 6, 8 & 13.

more_horiz
Sectors:
 • Basic health care error
  Sector code:
  12220 - Basic health care
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Croix-Rouge du Burundi Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
74,861 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
15,137 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
79,973 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
57,976 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Croix-Rouge du Burundi Disbursement date_rangeDec 31, 2017
284,280 EUR (Valued at May 20, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Croix-Rouge du Burundi Commitment date_rangeMay 20, 2017

Budget

702,903 USD
95,765 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
139,949 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
152,718 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
148,942 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
129,755 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:27:14
View XML file here