PROG 2017-2021_outcome1_L'utilisation durable de suffisamment d'installations d'eau et d'assainissement sures ainsi que des attitudes et pratiques d'hygiene sures et durables dans la population cible d'ici 2021.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_03_BI_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Volgens cijfers die bekomen werden na een spot check in augustus 2016, heeft slechts 51% van de bevolking uit onze interventiezone (Ngozi provincie) toegang tot drinkbaar water en beschikt slechts 14% over sanitaire voorzieningen. Vrouwen, die vaak verantwoordelijk zijn voor taken rond water in het huishouden, worden bijzonder hard getroffen. Het programma van RKV beoogt daarom om 32.344 mensen (direct) en 161.720 (indirect) in de gemeente Nyamurenza te voorzien van voldoende en veilige water- en sanitatie-voorzieningen. Dit doen we door het bouwen en rehabiliteren van 100 waterpunten en 1.000 milieuvriendelijke ecosan-toiletten. Daarnaast worden 4 scholen uitgerust met latrineblokken die tegemoet komen aan de noden van meisjes rond privacy en hygiëne, vooral tijdens hun maandelijkse menstruatieperiode. Hoewel adequate en toegankelijke infrastructuur essentieel is, is de impact beperkt wanneer toegang niet gekoppeld wordt aan gedragsverandering. Naast het opleiden van Comités Points d’Eau (CPE) die instaan voor een correct gebruik en onderhoud van het waterpunt, zullen elementen uit onder andere de nationale MénagesModeles aanpak worden aangewend om het bewustzijn van de lokale bevolking rond toiletgebruik te verhogen. Rode Kruis-Vlaanderen heeft via haar “Center for Evidence-Based Practice” (CEBaP) de nodige expertise in huis rond methodes die leiden tot effectieve gedragsverandering. CRB-vrijwilligers zullen dan ook worden opgeleid in deze sensibilisatiemethodes alvorens te worden ingezet in de volledige interventiezone: niet enkel in Nyamurenza maar ook in de twee gemeenten Busiga en Mwumba waar RKV in synergie werkt met Protos. Het economisch rendement van een WASH-interventie is groot: de Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat er voor elke US$ geïnvesteerd in WASH, een economisch rendement van 4 US$ wordt gegenereerd . Daarnaast verklaart ook de Wereld-bank dat hygiënepromotie een van de meest kosteneffectieve interventies is, en zelfs leidt tot een negatieve kost per DALY : de kosten voor het bevorderen van hygiëne liggen lager dan de kosten voor de behandeling van water-gerelateerde ziektes zoals diarree. Deze interventie gebeurt in sterke coördinatie met Protos die binnen Busiga en Mwumba het bouwen/rehabiliteren van WASH-infrastructuur op zich zal nemen. De capaciteitsopbouw, voortgebracht door deze synergie; is groot. De ervaring die Protos heeft in het bouwen van Ecosan-toiletten, zal gedeeld worden met CRB-vrijwilligers die binnen Nyamurenza op hun beurt toiletten zullen bouwen via de Ecosan techniek.

more_horiz
Sectors:
 • Basic drinking water supply and basic sanitation error
  Sector code:
  14030 - Basic drinking water supply and basic sanitation
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Croix-Rouge du Burundi Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
29,090 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
33,237 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
213,672 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
161,663 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Croix-Rouge du Burundi Disbursement date_rangeDec 31, 2017
727,141 EUR (Valued at May 20, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Croix-Rouge du Burundi Commitment date_rangeMay 20, 2017

Budget

1,227,973 USD
230,133 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
291,188 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
162,849 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
235,032 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
246,272 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:27:28
View XML file here