PROG 2017-2021_outcome1_De vrijwilligers van RKV-Internationale Samenwerking zetten zich in om kwetsbaren zelfredzaam te maken.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_02_BE_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

RKV Advocacy Internationale Samenwerking (RKV AIS) versterkt vrijwilligers met een interesse voor internationale samenwerking als wereldburger. Dit programma beoogt het bereiken van 16.921 directe begunstigden over vijf jaar. Wij kiezen ervoor om in te zetten op het activeren van Rode Kruisvrijwilligers. Dat doen we door hen mogelijkheden en ondersteuning te bieden en door hen toe te laten competenties te ontwikkelen die ze kunnen inzetten wanneer ze daadwerkelijk aan de slag gaan binnen het thema van internationale samenwerking. De hogere doelstelling van deze activering is om kwetsbaren zelfredzaam te maken. Om dit te bereiken wordt in de interventiestrategie ingezet op twee grote domeinen: communicatie en vrijwilligersomkadering (waaronder opleidingen) en dit met aandacht voor enkele prioritaire thema’s die die we naar voor schuiven in dit programma. Zoals beschreven in de Theory of Change informeren we om te sensibiliseren en te activeren. Bij de vernieuwing van het communicatieplan ondernemen we actie om doelgerichter te informeren. Hiervoor zetten wij ook in op technologische vernieuwing, bijvoorbeeld door het opmaken van een e-learningmodule en het inschakelen van online ambassadeurs op sociale media. RKV AIS zet in op een kwalitatieve ondersteuning van de vrijwilligers, aangepast aan hun specifiek profiel en (eerder verworven) competenties. Enerzijds wordt een aangepast opleidingsaanbod voorzien en begeleiding anderzijds opdat vrijwilligers binnen het uitgewerkte takenpakketten een taak vinden die aanleunt bij hun wensen, ervaringen en competenties. We streven een opbouw waarbij vrijwilligers in 5 jaar 431 activiteiten uitvoeren, die rechtstreeks bijdragen tot het helpen van kwetsbaren om hen meer zelfredzaam te maken. Een van deze projecten is het inzetten van vrijwilligers in het zuiden. Op basis van de geleerde lessen van het vorige programma beslissen we om het partnerschap niet verder te zetten in haar huidige vorm, maar over te gaan naar expertisemissies waarbij vrijwilligers die een zekere expertise hebben worden ingezet in de projecten in het zuiden. RKV AIS voorziet in de nodige omkadering tijdens het voor- en natraject. Met dit luik dragen we bij tot de benaderingen C1.1 en C2.1 van de GSK België. Op het niveau van synergie en complementariteit gaan RKV en Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone (CRB-Cf) informatie (geleerde lessen, best practices) uitwisselen over hun vrijwilligerswerking (informationele synergie). Bovendien zal er doorheen het programma aandacht worden besteed aan andere synergiën. Zo bijvoorbeeld zal RKV AIS bekijken welke opleidingen er reeds bestaan binnen de sector die passen binnen de vrijwilligersomkadering.

more_horiz
Sectors:
 • Promotion of development awareness (non-sector allocable) error
  Sector code:
  99820 - Promotion of development awareness (non-sector allocable)
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
98,223 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
85,868 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017

Budget

428,446 USD
96,907 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
99,360 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
70,636 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
69,726 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
70,010 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:50:36
View XML file here