PROG 2017-2021_Outcome_Organisaties van bevolkingsgroepen in precaire levensomstandigheden in Honduras hebben bijgedragen aan verbetering en erkenning van arbeidsrechten en het recht op sociale bescherming, met aandacht voor de belangen van mannen en vrouwen.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0432552989-PROG2017-2021_OS23_Honduras
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Het programma is gericht op pijler 2 (arbeidsrechten) en pijler 3 (sociale bescherming) van het thema waardig werk zoals gedefinieerd door de IAO. De interventiestrategie in het kader van pijler 2 is gefocust op 2 specifieke sectoren (de textiel- en de voedingssector), waarin grote groepen arbeid(st)ers, nog steeds te maken hebben met grote problemen rond arbeidsrechten. Beide sectoren vervullen bovendien een sleutelrol binnen de economie en binnen de nationale dialoog rond arbeidsrechten in het land. Partnerorganisaties zijn platformen van vakbondsorganisaties binnen de sectoren en nationale koepels, die complementair worden ondersteund om hun benodigde capaciteiten te ontwikkelen, om te komen tot effectieve sociale dialoog op verschillende niveau’s ter verdediging en uitbreiding van strategische arbeidsrechten voor de doelgroepen. De interventiestrategie rond pijler 3 is gefocust op versterking van sociale controle, zowel op territoriaal als op nationaal niveau. Via de transformatie van een regionaal naar een nationaal platform wil de Burgeralliantie voor Gezondheid in Honduras (ALCISAHO) een nationale referentie worden, zowel voor de bevolking als voor de publieke autoriteiten met betrekking tot het recht op gezondheid. Om dit te bereiken zal het platform werken aan de versterking van haar structuur met de uitbreiding van geallieerde organisaties enerzijds en van vaardigheden rond specifieke thema’s anderzijds. Via beleidsbeïnvloedingsacties en sociale controle zal ze waken over te toepassing en implementatie van maatregelen die de kwaliteit van de gezondheidsdiensten moet verbeteren.

more_horiz
Sectors:
 • Democratic participation and civil society error
  Sector code:
  15150 - Democratic participation and civil society
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
FONDS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT VZW National NGO Implementing
Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Regional NGO Implementing
Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras Regional NGO Implementing
Comité Nacional Intersindical de Honduras Regional NGO Implementing
Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras National NGO Implementing
FONDS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT VZW National NGO Accountable
Belgian Development Cooperation Government Funding
FONDS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT VZW National NGO Funding

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
138,430 EUR (Valued at Mar 29, 2021) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2020
23,347 EUR (Valued at Dec 31, 2020) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2020
40,678 EUR (Valued at Dec 31, 2020) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2020
83,661 EUR (Valued at Dec 31, 2020) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras  Disbursement date_rangeDec 31, 2020
50,385 EUR (Valued at Dec 31, 2020) circle FOS VZW circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2020
138,430 EUR (Valued at Jan 01, 2020) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2020
40,678 EUR (Valued at Jan 01, 2020) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2020
23,347 EUR (Valued at Jan 01, 2020) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2020
83,661 EUR (Valued at Jan 01, 2020) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2020
54,213 EUR (Valued at Dec 31, 2019) circle FOS VZW circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2019
24,853 EUR (Valued at Dec 31, 2019) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2019
36,381 EUR (Valued at Dec 31, 2019) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2019
80,846 EUR (Valued at Dec 31, 2019) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2019
126,386 EUR (Valued at Dec 31, 2019) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras  Disbursement date_rangeDec 31, 2019
24,853 EUR (Valued at Jan 01, 2019) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2019
126,441 EUR (Valued at Jan 01, 2019) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2019
36,381 EUR (Valued at Jan 01, 2019) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2019
81,892 EUR (Valued at Jan 01, 2019) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2019
32,450 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2018
51,162 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle FOS VZW circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
39,696 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2018
102,500 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2018
74,000 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2018
74,000 EUR (Valued at Jan 01, 2018) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2018
32,450 EUR (Valued at Jan 01, 2018) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2018
39,696 EUR (Valued at Jan 01, 2018) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2018
102,500 EUR (Valued at Jan 01, 2018) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2018
24,272 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Disbursement date_rangeDec 31, 2017
74,000 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras  Disbursement date_rangeDec 31, 2017
54,933 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle FOS VZW circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
103,932 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras  Disbursement date_rangeDec 31, 2017
52,980 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras  Disbursement date_rangeDec 31, 2017
74,000 EUR (Valued at Jan 01, 2017) circle FOS VZW circle Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras  Commitment date_rangeJan 01, 2017
103,932 EUR (Valued at Jan 01, 2017) circle FOS VZW circle Alianza Ciudadana para la Salud en Honduras  Commitment date_rangeJan 01, 2017
24,272 EUR (Valued at Jan 01, 2017) circle FOS VZW circle Comité Nacional Intersindical de Honduras Commitment date_rangeJan 01, 2017
52,980 EUR (Valued at Jan 01, 2017) circle FOS VZW circle Red Sindicatos de la Maquila de Honduras  Commitment date_rangeJan 01, 2017

Budget

1,826,524 USD
331,697 EUR (Valued at Mar 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
305,723 EUR (Valued at Mar 12, 2019) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
322,355 EUR (Valued at Mar 12, 2019) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
341,654 EUR (Valued at Mar 12, 2019) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
338,627 EUR (Valued at Apr 16, 2019) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 27, 2021 20:06:29
View XML file here