War Child Holland
roomHelmholtzstraat 61-G1098 LE Amsterdam
arrow_backSee all Activities

2018 NL4027 NL4041 TeamUp op School Phase II

IATI Identifier: NL-KVK-41215393-NL4027
Published in IATI IATI
 • date_range Aug 16, 2018 - Aug 15, 2019
 • autorenew Implementation (Status)

De focus van TeamUp is om op een non-verbale wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken. De keuze voor non-verbaal werken is niet alleen omdat een groot deel van de kinderen de Nederlandse taal niet of te weinig spreekt maar ook omdat veel kinderen vaak niet willen of kunnen praten over bepaalde sociaal-emotionele thema’s en ervaringen. Kinderen kunnen zich uiten door gedragingen en bewegingen en laten zichzelf zien in het spel. Met TeamUp leren ze zonder woorden om te gaan met emoties en met elkaar. Wanneer nieuwkomers en Nederlandse leerlingen samen deelnemen aan TeamUp versterkt dit hun onderlinge verstandhouding en begrip. Dit komt integratie ten goede. Nederland verwelkomde in 2015 en 2016 duizenden vluchtelingen, waarop War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in ‘TeamUp’ om samen vluchtelingenkinderen in Nederland bij te staan. Uit internationale ervaring weten we dat gestructureerde, recreatieve activiteiten bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van kwetsbare kinderen. Door structuur en veiligheid wordt de kans dat kinderen op lange termijn psychosociale problemen ontwikkelen verkleind. Vervolgens heeft TeamUp een methodiek ontwikkeld waarbij gestructureerde recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten aangeboden worden aan kinderen tussen de 6 en 18 jaar in de Nederlandse opvangcentra. Vragen vanuit het onderwijs: Sinds de start van TeamUp krijgen we veel vragen uit het onderwijs. Leerkrachten willen weten hoe om te gaan met vluchtelingenkinderen in de klas. Ze geven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergronden van deze kinderen en zich onzeker te voelen in de omgang en het gedrag van deze kinderen. Daarnaast geven zij aan niet te weten hoe ze kinderen kunnen identificeren die extra hulp nodig hebben. Tegemoetkomend aan de vraag uit het onderwijs is TeamUp met de CED-Groep Rotterdam het project ‘TeamUp op School’ gestart. Doelstelling: Het doel is om in samenwerking met leerkrachten van 4 tot 6 pilotscholen de TeamUp methodiek door te vertalen naar gebruik in het primair onderwijs in Nederland. De leerkrachten en schooldirecties zijn afkomstig van diverse scholen met zowel nieuwkomers leerlingen, leerlingen met een verblijfsstatus en kinderen die in Nederland zijn geboren. Deze mix van leerlingen zal ook de uiteindelijke doelgroep zijn van de TeamUp activiteiten in het onderwijs. Stap 1: Allereerst onderzoeken we middels interviews en gesprekken met alle betrokkenen welke wetenschappelijke- en praktijkkennis op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen beschikbaar is en aan welke eisen de doorvertaling van de TeamUp methodiek moet voldoen. De methodiek en de bestaande trainingen voor leerkrachten worden aangepast. Zij worden geschoold in de nieuwe werkwijze, evalueren deze en denken mee over hoe deze verder verbeterd kan worden. Wanneer de TeamUp methodiek voor school is voltooid, zal er een plan voor verspreiding worden opgesteld. ‘TeamUp op School’ sluit aan bij verschillende actuele onderwijsontwikkelingen zoals het kader ‘Gezonde School 2017-2020’, ‘Onderwijs 2032’ en curriculumvernieuwing met meer aandacht voor persoonsvorming, creativiteit en ‘ervaren, beleven, doen’ en de Wet Sociale veiligheid op school. Hierin is aandacht voor beleving en aantasting van sociale veiligheid en welbevinden op leerlingenniveau.

more_horiz
Sectors:
 • Primary education error
  Sector code:
  11220 - Primary education
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Save the Children Netherlands International NGO Funding
War Child Holland International NGO Accountable
War Child Holland International NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
-8,425 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle War Child Holland circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
55,823 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle War Child Holland circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
9,771 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle War Child Holland circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018

Budget

0 USD
access_timeUpdated on Nov 25, 2019 13:34:08
View XML file here