PROG 2017-2021_outcome2_Lay people, Red Cross staff & volunteers have adequate, up-to-date and evidence-based knowledge, skills & attitudes to provide first aid to those in need by 2021, as such enhancing community level resilience and emergency care capacity.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_09_MZ_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

Door CVMO personeelsleden, CVMO vrijwilligers en leken op te leiden in eerste hulp wordt de bevolking van Mozambique zelfredzaam gemaakt. Bovendien is er een duurzaam multiplicator effect door het opleiden van de ‘master trainers ’ (2.155 directe begunstigden en 32.480 indirecte begunstigden). De aanwezigheid van lokale ‘First Responders’ is van groot belang in een land dat kampt met een systemisch gebrek aan basisgezondheidsinfrastructuur, zeker in tijden waarin de kans op politiek geweld een reële dreiging is. Deze interventie richt zich in de eerste plaats op de CVMO hoofdzetel in Maputo, die in staat zal worden gesteld om een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de eerstehulpopleidingen verspreid over het volledige land, wat mogelijk wordt gemaakt door CVMO’s 101 sub-branches die op districtsniveau actief zijn. De trainingscapaciteit van CVMO zal worden versterkt. met 26 eerstehulptrainers en 3 master trainers. Dankzij de synergie met Apopo en Artsen Zonder Grenzen zullen we ook hun doelgroepen kunnen bereiken met een eerstehulpopleiding. Naast het opleiden in eerste hulp, wil RKV de zelfredzaamheid van CVMO versterken door hen in staat te stellen financieel autonoom te investeren in eerstehulpactiviteiten. Door CVMO meer zelfredzaam te maken, garanderen we een grotere duur-zaamheid van eerstehulpactiviteiten. RKV wil dit doen door CVMO te ondersteunen in het uitbouwen van bedrijfseerstehulp. Dit doen we zowel via kennisoverdracht (workshops rond marketing en het opzetten van een kostenmodel) als via een onder-steuning van hun humanitaire diplomatie die bijvoorbeeld eerstehulplessen of hulpposten verplicht moet maken. De uitbouw van bedrijfseerstehulp ligt in lijn met de ‘Waardig Werk’ prioriteiten van Mozambique rond veiligheid en preventie op de werkvloer. Naast zelfredzaamheid is impact een belangrijke focus van het RKV programma in Mozambique. Een studie van de Wereld-bank toont aan dat het investeren in de opleiding van eerstehulpvrijwilligers één van de meest kosteneffectieve interventies is met een kost van slechts 8 US$ per DALY . Bovendien investeert RKV via haar CEBaP continu in onderzoek naar interventiestra-tegieën met de meeste impact. Zo onderzoeken we het effect van simulaties in eerstehulpopleidingen of welke eerstehulpken-nis op welke leeftijd kan onthouden worden. De resultaten van deze onderzoeken zijn geïntegreerd in RKV’s eerstehulponder-steuning aan CVMO. Daarnaast heeft het CEBaP evidence-based eerstehulprichtlijnen uitgewerkt die volledig aangepast zijn aan de Afrikaanse context (‘AFAM’, African First Aid Materials’). Het eerstehulpopleidingsmateriaal van CVMO zal op basis hiervan herzien worden zodat steeds de meest doeltreffende eerstehulppraktijken worden aangeleerd. RKV wil de impact van het programma in Mozambique ook vergroten door gebruik te maken van haar jarenlange operatio-nele expertise rond eerstehulpopleidingen. Binnen RKV bestaat de dienst ‘Eerste Hulp’ die 500 trainers in dienst heeft om nationaal eerstehulpopleidingen te geven. Deze trainers worden voor specifieke expertisegebieden ingezet in ons program-ma. Gedurende alle fases van de interventie, wordt een gender-sensitieve benadering gehanteerd: binnen CVMO wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van vrouwen en mannen binnen de eerstehulplessen én de beheers- en bestuursorganen van de organisatie. Aan de hand van gender-gedisaggregeerde indicatoren zullen verwezenlijkingen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen inspanningen worden gedaan om de impact van onze interventie op het milieu te beperken, door onder andere de aankoop van lokale materialen en een correcte afvalverwerking. RKV gelooft ten stelligste dat het 17-21 programma in Mozambique rond WASH enerzijds en eerstehulponderricht anderzijds door zijn focus op zelfredzaamheid en duurzame impact sterk bijdraagt tot een verhoogde toegang tot eerstelijns gezond-heidszorg en WASH voorzieningen. Op die manier komt het programma tegemoet aan de Gemeenschappelijke Strategische Doelstelling 3 van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Mozambique en aan de Sustainable Development Goals 1, 3, 5, 6, 8 & 13.

more_horiz
Sectors:
 • Basic health care error
  Sector code:
  12220 - Basic health care
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Cruz Vermelha de Moçambique Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
147,658 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
90,723 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
11,590 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
Not Available circle Rode Kruis Vlaanderen circle Mozambique Red Cross Society Disbursement date_rangeDec 31, 2017
333,136 EUR (Valued at Dec 07, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Mozambique Red Cross Commitment date_rangeDec 07, 2017

Budget

694,453 USD
106,769 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
179,902 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
137,857 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
146,656 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
87,924 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:26:59
View XML file here